A my do Betlejem. Roślinność Ziemi Świętej - webinar

W grudniu, dzięki organizatorom takim jak: Ogrody Nowej Huty, Nowohuckie Laboratorium Dziedzictwa i Ośrodek Kultury Norwida, mieliśmy okazję uczestniczyć w webinarze „A my do Betlejem. Roślinność Ziemi Świętej”. Wykład dr Marii Lankosz-Mróz z Polskiego Towarzystwa Botanicznego umożliwił nam wirtualną wędrówkę przez całą florę i faunę Izraela do Betlejem.  

Poznając bogactwo natury tamtych rejonów, spotkaliśmy się również z dziedzictwem religijnym judaizmu, islamu i chrześcijaństwa. 
„Gdy Mędrcy ze Wchodu podążali do Betlejem przez pustynię, była ona prawdopodobnie pusta, sucha i pozbawiona pozornie wszelkiej roślinności. Ale raz w roku, zwykle w lutym, po zimowych opadach deszczu, pustynne krzewy pokrywają się kwiatami i pustynia rozkwita kobiercami bylin i roślin zielnych, które – tylko w tym krótkim wiosennym okresie – mają szansę zakwitnąć i wydać nasiona. W Izraelu przeważa roślinność pustynna, półpustynna i stepowa. 

Ale Ziemia Święta to nie tylko pustynie – na wybrzeżach Morza Śródziemnego, w okolicy Jeziora Galilejskiego oraz w dolinie Jordanu można napotkać bardzo zróżnicowane zielone zbiorowiska roślinności śródziemnomorskiej. Bogactwo roślinności tego obszaru wynika z jego położenia na styku Europy, Azji i Afryki, wskutek czego spotykają się tu flory tych trzech kontynentów. W sumie rośnie tu ponad 2.600 gatunków roślin rodzimych, ale też liczne gatunki obcego pochodzenia, które zostały celowo wprowadzone na przestrzeni stuleci. Kupcy przemierzający szlaki handlowe, pielgrzymi i inni podróżnicy przywozili ze sobą nasiona nowych roślin, które bardzo dobrze się tu zaaklimatyzowały jako rośliny uprawne, a także w zbiorowiskach naturalnych. Na pustyni powstały osiedla ludzkie, a przy nich, dzięki intensywnemu nawadnianiu, uprawy roślin użytkowych. Przemierzając Izrael śladami Mędrców ze Wschodu oraz Chrystusa i jego Apostołów, możemy zobaczyć pola uprawne, plantacje roślin owocowych i przyprawowych, a także podziwiać współczesne ozdobne ogrody przy oazach, kibucach, czy w miastach takich jak Jerozolima czy Hajfa”.

Webinar przykuwał uwagę licznymi ciekawostkami np. z jakiego materiału budowano Arkę Przymierza, czy białe roślinne kulki były biblijną manną z nieba, albo z gałązek którego krzewu uwita była korona cierniowa. Dla zwolenników naturalnego leczenia nie brakowało też informacji o leczniczych właściwościach wielu roślin.