O ziemiańskich tradycjach wielkopostnych – spotkanie online

W czwartek 10 marca podczas spotkania online mieliśmy okazję wysłuchać wykładu Marty Dardzińskiej w ramach Festiwalu Nowe Epifanie na temat ziemiańskich tradycji wielkopostnych.

Usłyszeliśmy jak okres Wielkiego Postu zapisał się w pamięci minionych pokoleń, czym dla XIX-wiecznych Polaków był czas oczekiwania na Święta Zmartwychwstania Pańskiego, jakie tradycje królowały na ziemiańskich dworach oraz ile z nich pozostało do dziś. Dowiedzieliśmy się jak wyglądał przedświąteczny czas w szlacheckich dworach. Poznaliśmy fragmenty czytanych dawniej lektur duchowych, z których bardzo mocno przebijał wątek zależności życia człowieka od natury. To ona nadawała rytm rytuałom, religijnym, bądź też ludowym praktykom.

Ciekawostką dla nas była np. praktyka przedpościa, zniesiona po Soborze Watykańskim II, wciąż praktykowana w prawosławiu, czy tzw. dni suche, obchodzone cyklicznie cztery razy w roku na początku każdej pory roku. Znamienne było powiązanie duchowego postu z głodem, czy po prostu kończeniem się zimowych zapasów przed wiosną. No i kto dzisiaj pościłby jak nasi przodkowie aż trzy razy w tygodniu, bo w środy, piątki i soboty?