Projektowa burza mózgów – mapy myśli

W związku z tym, że temat IX edycji projektu poznaliśmy niedługo po zakończeniu VIII, nasz udział w nowej edycji poprzedziły już we wrześniu wstępne przygotowania, takie jak ogólne zapoznanie z projektem, jego założeniami, hasłem przewodnim.
Pracowaliśmy indywidualnie i zespołowo.

Podobnie jak we wcześniejszych edycjach, odbyły się lekcje wprowadzające, które miały miejsce we wszystkich klasach naszego liceum. 

Jednym z naszych pierwszych celów było zapoznanie naszej szkolnej społeczności z ideą projektu i tematem tegorocznej edycji. Przygotowywaliśmy ankiety sondażowe, prowadziliśmy burze mózgów. W efekcie pierwszego zadania powstały ciekawe mapy myśli. Prezentujemy tutaj wybrane z wielu.

Mimo iż w projekt bezpośrednio zaangażowana jest kilkunastoosobowa grupa osób, to chcemy, aby echem odbił się on na całą wspólnotę szkolną, a nawet poza nią smiley