Rośliny w Biblii

W tekstach biblijnych pojawia się około 200 roślin. Najczęściej występujące to - figa, oliwka, granat, palma daktylowa, winorośl, pszenica i jęczmień.

Warto też pamiętać, że historia ludzkości zaczęła się w ogrodzie Eden. Innym ważnym ogrodem okazał się Getsemani - Ogród Oliwny. 

O biblijnej symbolice roślin więcej w naszej prezentacji.