Rośliny w religiach i kulturach

Pierwotne zainteresowanie człowieka przyrodą wiązało się z jej zrozumieniem, ale takze wykorzystaniem. Dotyczy to zwłaszcza roślin. Właśnie rośliny stanowiły bezpośrednie otoczenie dla ludzi od samego początku. Byly też ich pierwszym pożywieniem, lekarstwem, materiałem opałowym i budulcowym. 

Znaczenie roślin w religiach i kulturach jest ogromne. To one jako pierwsze były składane w ofierze bóstwom i bogom. Rośliny odgrywały i nadal odgrywają istotną rolę w najbardziej znanych systemach religijnych - chrześcijaństwie, judaizmie, islamie, hinduizmie i buddyzmie. 

Rośliny mają także charakter symboliczny. Więcej na ten temat w prezentacji.