Shintoizm jako jedna z religii natury

Shintoizm jest religią kultywowaną wyłącznie w Japonii, która odwołuje się do mitologii japońskiej i animizmu.


Czci się w niej życie. Ciekawe, że bóstw shintō nie należy pojmować identycznie jak w religiach monoteistycznych - nie mają ani wszechmocy, ani wszechwiedzy, ani też nieśmiertelności. 

Więcej na ten temat w naszych prezentacjach.