Święto Jordanu

W czasach prastarych
wśród orlich krzyków
święte wody spłynęły 
z Niebiańskich Gór

/Pieśń o Helgim Zabójcy Hundinga/


Chrześcijanie obrządku prawosławnego i grekokatolickiego, 19 stycznia 2022 r., obchodzili święto Objawienia i Chrztu Pańskiego. To jedno z najstarszych świąt popularnie nazywane jest Jordanem. 

Święto Jordanu to jedno z największych świąt w Kościele wschodnim. Obchodzone jest na pamiątkę chrztu Jezusa w Jordanie i łączone z uroczystością Objawienia Pańskiego. W dzień święta sprawowana jest uroczysta liturgia, po której następuje procesja nad brzeg rzeki – symboliczny Jordan.
Uroczystość ta, nazywana również świętem Epifanii, jest jednym z tzw. dwunastu wielkich świąt w Kościele wschodnim. Według kalendarza juliańskiego obchodzona jest 6 stycznia a 19 stycznia według kalendarza gregoriańskiego. 

Święto Jordanu rozpoczyna się w cerkwiach, gdzie sprawowana jest Boska Liturgia, według Liturgii św. Bazylego Wielkiego, którą odprawia się dziesięć razy w roku. Po nabożeństwie kapłani i wierni z krzyżem, trójramiennym świecznikiem, ikonami oraz chorągwiami udają się w procesji do najbliższej rzeki, bowiem obrzęd wielkiego poświęcenia wody jest nieodłącznym elementem święta. Wodę święci się w świątyniach, studniach oraz, jeśli jest to możliwe, na naturalnych zbiornikach wodnych. Gdy rzeka jest zamarznięta, wyrąbują w lodzie przerębel w kształcie krzyża. Obok stawiają krzyż oraz ołtarz z lodu. Jeśli w pobliżu nie ma zbiornika wodnego, wtedy w świątyniach stawia się naczynia z wodą. Następnie odbywa się ceremonia poświęcenia wody poprzez trzykrotne zanurzenie w niej świecznika i krzyża. Zebrani wierni obmywają twarze poświęconą już wodą i piją ją. Po nabożeństwie poświęconą wodę wierni zabierają ze sobą, aby pokropić nią swoje domy i bliskich. Jest przechowywana aż do kolejnego Jordanu w przekonaniu, że ma właściwości lecznicze i jest źródłem łask.

Święto Jordanu odbywa się wszędzie tam, gdzie żyją wierni Kościoła greckokatolickiego i Kościoła prawosławnego. Zgodnie z ekumeniczną tradycją, w wielu miejscowościach w Jordanie biorą wspólnie udział prawosławni i katolicy dwóch obrządków.