Tu bi-Szwat - Nowy Rok Drzew

Święto Tu Bi-Szwat ma charakter obrzędu rabinicznego i jest wspomniane w talmudycznym traktacie Rosz Ha-szana. Oznacza dzień wyznaczający rozpoczęcie Nowego Roku Drzew. 

Święto Tu bi-Szwat wywodzi się z przykazania zawartego w Księdze Kapłańskiej. To wspólne urodziny wszystkich drzew. Drzewa i ludzi łączy szczególna więź. Drzewo daje schronienie, rodzi owoce. Wznosi się ku niebu, a zarazem jest głęboko zakorzenione w ziemi, co symbolizuje mądrość człowieka, który szanuje ziemię i zwraca się ku Bogu.  Judaizm świętem Tu bi-Szwat oddaje zatem drzewom hołd.
To czas, w którym najwcześniej kwitnące drzewa na Ziemi Izraela budzą  się z zimowego snu i rozpoczynają nowy cykl  owocowania. W czasie tego święta nie obowiązuje zakaz wykonywania pracy, nie ma też żadnych zmian liturgicznych. 

Najważniejszym momentem jest wigilia. Wtedy to po zachodzie słońca zasiada się do tradycyjnej wieczerzy. Nie jest to wystawna uczta, ale raczej skromna, a jej głównym punktem okazuje się spożywanie owoców Ziemi Izraela. Podczas niej wypija się 4 kielichy wina, które nie tylko mają przedstawiać różne stopnie duchowości, ale również całoroczny cykl natury. 

Dawniej święto to rozpoczynało nowy rok „podatkowy”, czyli rok składania dziesięciny z owoców drzew. Wiek drzew był starannie obliczany, aby dokładnie określić, które owoce należą do zbiorów roku poprzedniego, a które do roku nowego. Była to ważna czynność, ponieważ istniało przykazanie zakazujące spożywania owoców z drzew aż do trzeciego roku włącznie, licząc od roku, w którym zostały posadzone. Dopiero w piątym roku owocowania można było jeść owoce, bo w roku czwartym owoce poświęcone były dla Boga.

Dla określenia lat drzewa przyjęto okres między jednym 15 Szwat a kolejnym 15 Szwat, w którym to okresie drzewo zostało posadzone. Miara ta ułatwiała składanie dziesięciny.
W dzisiejszym Izraelu Tu bi-Szwat to czas sadzenia drzew, a samo święto nabrało mocno syjonistycznego charakteru i jest symbolem powrotu do Erec Izrael i jej obfitości w postaci płodów rolnych.

Na zdjęciach przedstawiamy jedną z naszych prezentacji na ten temat.