Woda w różnych kulturach i religiach

Woda to żródło życia, ale również niszczzycielski żywioł. Ten dualizm wody widać w wierzeniach, mitologiach i religiach np. oczyszczająca moc wody (chrzest) i niszcząca (potop).

W kulturze europejskiej to 1 z 4 żywiołów oprócz powietrza, ognia i ziemi. Z kolei w tradycji japońskiej pojawia się jeszcze 1 żywioł, czyli piorun. Natomiast w kulturze chińskiej istnieje 5 żywiołów - woda, ogień, ziemia, drewno i metal. 

Woda ma często znaczenie symboliczne, jak w mitologii greckiej. Wody Styksu symbolizowały przejście ze świata żywych do świata zmarłych - każda dusza musiała się przez rzekę przeprawić. Przez Słowian woda zawsze była uznawana za symbol sił witalnych i miała wręcz znaczenie lecznicze. 

Brak wody (suszę) w wielu wierzeniach wiązano z gniewem bogów.