Wypowiedzi papieskie związane z naturą

Papież Franciszek zwraca szczególną uwagę na problem ochrony środowiska naturalnego. Wzywa wszystkich do ochrony naszego wspólnego domu, jakim jest Ziemia, do ekologii integralnej. U podstaw takiej postawy stoi chrześcijańska troska za powierzony świat. 

Papież Franciszek, idąc za przykładem swojego patrona, czyli biedaczyny z Asyżu, zachęca wszystkich ludzi do otwarcia na świat stworzony i zjednoczenia z nim. Zauważa, że nie można tego osiągnąć bez troski o naturę, bez sprawiedliwości wobec biednych i zaangażowania społecznego. Jka pisze w swojej encyklice „Laudato si” - św. Franciszek jest w najwyższym stopniu wzorem troski o to, co słabe, oraz patronem ekologii integralnej, przeżywanej z radością i autentycznością.

Troska o naszą planetę wymaga od wszystkich ludzi otwartości i braterstwa. Jeśli w relacjach z przyrodą tego zabraknie, to nasze postawy będą postawami władcy, konsumenta lub osoby jedynie wyzyskującej zasoby naturalne.

Oto zbiór wypowiedzi papieża Franciszka na ten temat.