Zwierzęta w buddyzmie

Buddyzm propaguje wiele pozytywnych postaw wobec zwierząt. Więcej na ten temat w naszych slajdach.