Działamy

 

 

 • burza.jpg

  Projektowa burza mózgów – mapy myśli

  Nasz udział w XI edycji projektu poprzedziły już od września wstępne przygotowania, takie jak ogólne zapoznanie z projektem, jego założeniami, hasłem przewodnim. Pracowaliśmy indywidualnie i zespołowo.

 • Jedwabny_szlak1.jpg

  Na Jedwabnym Szlaku

  W średniowieczu szlaki handlowe stanowiły ważny element kultury i gospodarki. Były to trasy łączące różne regiony, umożliwiające wymianę towarów, kultury i idei. W prezentacji przyjrzymy się szczególnie Jedwabnemu Szlakowi, jednemu z najważniejszych szlaków handlowych tego okresu.

 • konkart1.jpg

  Szkolny Konkurs Papieski – edycja artystyczna

  Podczas spotkania z przedstawicielami różnych religii i kultur w Delhi w 1986 r. papież Jan Paweł II wygłosił znamienna deklarację, a nasi uczestnicy projektu mieli odnieść się do słów papieskich i zobrazować je w formie plastycznej.

 • konklit1.jpg

  Szkolny Konkurs Papieski – edycja literacka

  Podczas spotkania z przedstawicielami różnych religii i kultur w Delhi w 1986 r. papież Jan Paweł II wygłosił znamienną deklarację: 
  „Dzisiejszy świat odczuwa potrzebę współdziałania wszystkich religii dla dobra ludzkości, czynić zaś to należy w perspektywie duchowości człowieka. Zebraliśmy się tu dzisiaj – hindusi, muzułmanie, sikhowie, buddyści, dżiniści, parsowie i chrześcijanie – w duchu braterskiej miłości, aby potwierdzić to naszą obecnością”.

 • gazetka1.jpg

  Gazetka ścienna „Od Wschodu do Zachodu”

  Uaktualniliśmy naszą gazetkę ścienną „Od Wschodu do Zachodu” wykorzystując najlepsze prace konkursowe naszych uczestników projektu.

 • 3_krolowie1.jpg

  Trzej Królowie - co o nich wiemy?

  Trzej Królowie - kim byli, skąd przybyli. Na te i inne pytania odpowiada w swojej prezentacji jeden z uczestników projektu.

 • filozofiabiz1.jpg

  Wpływ kultury Bizancjum na rozwój renesansowego humanizmu i nauki

  Cesarstwo Bizantyńskie to bezpośredni spadkobierca społeczeństwa antycznego. W filozofii bizantyńskiej odnajdujemy trzy podstawowe elementy cywilizacji europejskiej, składające się na jedną całość: hellenizm, prawo rzymskie i chrześcijaństwo. W prezentacji przygotowanej przez jednego uczestnika projektu więcej na temat filozofii bizantyńskiej i jej wpływu na rozwój myśli i nauki europejskiej. 

 • misjonarze1.jpg

  Misjonarze bizantyjscy św. Cyryl i św. Metody - Apostołowie Słowian

  Cyryl i Meody byli nie tylko braćmi zakonnymi, ale też rodzonymi. Razem udali się na misje, by rozwiązywać spory religijne. Dzięki nim Pismo Święte oraz księgi liturgiczne przetłumaczono na język słowiański. Otych wyjątkowych misjonarzach więcej w prezentacji. 
   

 • jerozolima1.jpg

  Wszystkie szlaki prowadzą do Jerozolimy

  Jerozolima w średniowieczu stała się celem nie tylko pielgrzymkowym, ale także wypraw krzyżowych. Jakie to miało skutki dla kontynentu europejskiego? O tym jest prezentacja przygotowana przez jednego uczestnika projektu.

 • slajdowisko1.jpg

  Szkolne Slajdowisko – indyjski Ladakh miejscem odpoczynku dla kupców na Szlaku Jedwabnym

  Szkolne Slajdowisko poświęcone zostało śladom w naszej zachodniej kulturze buddyjskich mnichów z Ladakhu oraz poznaniu tego regionu jako miejsca odpoczynku dla kupców na Szlaku Jedwabnym. Wiedzą i własnymi doświadczeniami podróżniczymi w tym regionie podzieliła się z nami  p. Anna Manczyk.

   

 • japonia1.jpg

  Co zawdzięczamy Japończykom? – Lekcja uczniowska

  Nasi uczestncy projektu przygotowali i przeprowadzili lekcję uczniowską na temat - Co zawdzięczamy Japończykom?

 • szlakimisyjne1.jpg

  Szlaki misyjne pierwszych chrześcijan

  W pierwszym tysiącleciu świat chrześcijański najbardziej rozwijał się na Wschodzie, dopiero później misjonarze zaczęli docierać na tereny Europy Zachodniej. 

 • zydzi1.jpg

  Od Wschodu do Zachodu - szlakiem Żydów aszkenazyjskich i sefardyjskich

  Napływ do Europy ludności pochodzenia żydowskiego zaczął się już we wczesnym średniowieczu. Warto jednak pamiętać o dwóch grupach, sefardyjczykach i aszkenazyjczykach, które sporo różniły się między sobą. Właśnie szlakiem Żydów aszkenazyjskich i sefardyjskich prowadzi nasza prezentacja. 

 • maurowie1.jpg

  Wpływ Arabów na kulturę i sztukę na Półwyspie Iberyjskim

  Islamski podbój Półwyspu Iberyjskiego rozpoczął się w 711 roku. W ciągu siedmiu lat oddziały muzułmańskie opanowały prawie cały półwysep. Rekonkwista, czyli proces odbijania ziem spod władzy muzułmańskiej, ruszyła z Asturii dopiero w drugiej połowie IX wieku. Kampania jednak trwała blisko osiem wieków. Sprawdzamy wpływ Arabów na kulturę i sztukę Hiszpanii.

 • awicenna1.jpg

  Medycyna i filozofia islamskiego uczonego Awicenny

  Zdrowie fizyczne i stan psychiczny człowieka są ze sobą ściśle powiązane - tak twierdził Awicenna, czyli słynny perski lekarz i filozof, zwany „ojcem nowoczesnej medycyny” i „najsłynniejszym uczonym islamu”. Prezentacja uczestniczki projektu przedstawia jego postać. 

 • benedykt_polak1.jpg

  Benedykt Polak - ten, który ubiegł Marco Polo

  Wszyscy znają Marco Polo, ale to Benedykt Polak, razem z Giovannim di Piano Carpinim, dotarł jako pierwszy do serca Azji Wschodniej. Chcemy przybliżyć jego sylwetkę.  

 • marcopolo1.jpg

  Wielka podróż Marco Polo

  Marco Polo to bez wątpienia najwybitniejszy podróżnik europejski w średniowieczu, który odbył edną z najsłynniejszych w dziejach podróż do Azji. O nim i jego podróży jest nasza prezentacja. 

 • chiny10.jpg

  Chińskie wynalazki

  To starożytni Chińczycy są autorami czterech największych wynalazków w dziejach świata: druku, kompasu, papieru i prochu strzelniczego. Jednak ich wkład w rozwój zachodnioeuropejskiej nauki, techniki i kultury jest znacznie większy, o czym przekonuje nasza prezentacja.

 • wynalazki1.jpg

  Wynalazki muzułmańskie, bez których świat byłby inny

  Nauka i kultura arabska okresu średniowiecza stała na dużo wyższym poziomie niż europejska. Wiele wynalazków Arabów i Persów miało zatem ogromny wpływ na dzieje świata.

 • tatarzy1.jpg

  Droga Tatarów do Polski

  Pierwsi Tatarzy w Wielkim Księstwie Litewskim pojawili się w XIV wieku. Byli to po pierwsze najemnicy Witolda sprowadzeni do walki z Krzyżakami. Po drugie – uciekinierzy ze Złotej Ordy, którzy np. postawili na nieodpowiedniego księcia czy kandydata na chana. Kiedy źle wybrali, oczywiście musieli uciekać.