Korzystamy

  • film_samarkanda1.jpg

    Filmowa podróż do Samarkandy

    Pierwsza zagadka zainspirowała naszą grupę projektową do bliższego poznania Samarkandy. W związku z tym obejrzeliśmy film o tym niezwykłym mieście.