Działamy

 

 

 

 • mapy_mysli1.jpg

  Projektowa burza mózgów – mapy myśli

  W związku z tym, że temat IX edycji projektu poznaliśmy niedługo po zakończeniu VIII, nasz udział w nowej edycji poprzedziły już we wrześniu wstępne przygotowania, takie jak ogólne zapoznanie z projektem, jego założeniami, hasłem przewodnim.

 • mniejsmieci1.jpg

  Akcja „Mniej śmieci – więcej pamięci”

  Uczestnicząc - wraz z Caritas Laudato si i Światowym Ruchem Katolików na rzecz Środowiska - w akcji "Mniej śmieci - więcej pamięci" chcieliśmy pokazać, że nie musimy produkować śmieci, żeby godnie uczcić pamięć naszych bliskich.

 • konkrec1.jpg

  Szkolny Konkurs Recytatorski

  Szkolny Konkurs Recytatorski
  Karol Wojtyła i Stefan Wyszyński a Świat Stworzony
  z okazji beatyfikacji Stefana Kardynała Wyszyńskiego i 40 rocznicy śmierci oraz 102-lecia urodzin i 43. rocznicy wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową

   

 • konklit.jpg

  Szkolny Konkurs Literacki

  Szkolny Konkurs Literacki
  Karol Wojtyła i Stefan Wyszyński a Świat Stworzony
  z okazji beatyfikacji Stefana Kardynała Wyszyńskiego i 40 rocznicy śmierci
  oraz 102-lecia urodzin i 43. rocznicy wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową

 • konkart1.jpg

  Szkolny Konkurs Artystyczny

  Szkolny Konkurs Artystyczny
  Karol Wojtyła i Stefan Wyszyński a Świat Stworzony
  z okazji beatyfikacji Stefana Kardynała Wyszyńskiego i 40 rocznicy śmierci
  oraz  102-lecia urodzin i 43. rocznicy wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową

 • modlitwadrzew1.jpg

  Modlitwa do drzew

  Skąd się wzięło święto drzew, skąd dawny kult i szacunek do przyrody?
  W starożytności ludzie doceniali stare drzewa. Potężne okazy uważali wręcz za święte. Miłość do lasów przejawiała się w pieśniach, ludowych podaniach, codziennym życiu. Wierzono, że gaje jako miejsca święte dysponowały uzdrawiającymi siłami. Dawały one i przywracały życie. Święto drzew było znane wielu tradycjom.

 • przytuldrzewo1.jpg

  Przytul drzewo

  Odnajdując pochodzenie terminu "przytulacz drzew" oraz czytając o pozytywnych właściwościach drzew postanowiliśmy sami trochę poprzytulać się do tych coraz mniej szanowanych cudów natury. Napisaliśmy też parę modlitw/wierszy do drzew. Poniżej prezentujemy niektóre z nich.

 • tubi1.jpg

  Tu bi-Szwat - Nowy Rok Drzew

  Święto Tu Bi-Szwat ma charakter obrzędu rabinicznego i jest wspomniane w talmudycznym traktacie Rosz Ha-szana. Oznacza dzień wyznaczający rozpoczęcie Nowego Roku Drzew. 

 • jordan1.jpg

  Święto Jordanu

  Chrześcijanie obrządku prawosławnego i grekokatolickiego, 19 stycznia 2022 r., obchodzili święto Objawienia i Chrztu Pańskiego. To jedno z najstarszych świąt popularnie nazywane jest Jordanem. 

 • mozna1.jpg

  Spotkanie dyskusyjne Wokół Natury – Można panikować

  Jedno z naszych spotkań dyskusyjnych Wokół Natury poświęciliśmy na wymianę przemyśleń i spostrzeżeń po projekcji filmu Jonathana L. Ramseya „Można panikować”. 

 • nadzieja1[1].jpg

  Spotkanie dyskusyjne Wokół Natury – Nadzieja umiera ostatnia

  Kolejne z naszych spotkań dyskusyjnych Wokół Natury dotyczyło refleksji nad filmem „Nadzieja umiera ostatnia.” 

 • religienat1.jpg

  Religie związane z naturą - interaktywna prezentacja

  W ramach projektu stworzyliśmy interaktywną prezentację na temat religii naturalnych. 

 • shintoizm1.jpg

  Shintoizm jako jedna z religii natury

  Shintoizm jest religią kultywowaną wyłącznie w Japonii, która odwołuje się do mitologii japońskiej i animizmu.

 • papa1.jpg

  Wypowiedzi papieskie związane z naturą

  Papież Franciszek zwraca szczególną uwagę na problem ochrony środowiska naturalnego. Wzywa wszystkich do ochrony naszego wspólnego domu, jakim jest Ziemia, do ekologii integralnej. U podstaw takiej postawy stoi chrześcijańska troska za powierzony świat. Oto zbiór jego wypowiedzi na ten temat. 

 • dunin.jpg

  Dąb Dunin - Strażnik Puszczy Białowieskiej został Europejskim Drzewem Roku 2022!

  Dą Dunin zdobył aż 179 317 głosów, a wśród nich były także nasze głosy. Dlatego tak bardzo ucieszyła nas wiadomość o tym, że dąb Dunin wygrał.  Zapewnił sobie udział w konkursie europejskim dzięki zwycięstwu w polskiej edycji konkursu Drzewo Roku w roku 2021. Nasze głosy przydały się! 

 • ziola1.jpg

  Zioła i ziołolecznictwo w tradycji ludowej Krakowiaków Zachodnich – fotorelacja

  Muzeum - Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec w latach 2021 – 2022 realizuje projekt dokumentacyjno-badawczy: „Zioła i ziołolecznictwo w tradycji ludowej Krakowiaków Zachodnich powiatu chrzanowskiego”

 • ziololecz1.jpg

  Ziołolecznictwo wczoraj i dziś

  Człowiek od zawsze jest związany ze światem przyrody. To nie tylko bezpośrednie otoczenie, ale też pożywienie, materiał do budowy domów, paliwo, a nawet lekarstwo. Rośliny o właściwościach leczniczych były i są uważane za szczególny dar, z którego warto korzystać. 

 • roslinywrel1.jpg

  Rośliny w religiach i kulturach

  Pierwotne zainteresowanie człowieka przyrodą wiązało się z jej zrozumieniem, ale takze wykorzystaniem. Dotyczy to zwłaszcza roślin. Właśnie rośliny stanowiły bezpośrednie otoczenie dla ludzi od samego początku. Byly też ich pierwszym pożywieniem, lekarstwem, materiałem opałowym i budulcowym. 

 • roslinywbiblii1.jpg

  Rośliny w Biblii

  W tekstach biblijnych pojawia się około 200 roślin. Najczęściej występujące to - figa, oliwka, granat, palma daktylowa, winorośl, pszenica i jęczmień.

 • poemat1.jpg

  Biblijny poemat o stworzeniu świata

  W ramach projektu podjęliśmy się analizy biblijnego opisu stworzenia świata. Jednak postanowiliśmy nieco urozmaicić zadanie i tekst połączyliśmy z interpretacją plastyczną.

 • stworzenie1.jpg

  Stworzenie świata w różnych religiach i kulturach

  Ideę stworzenia świata możemy znaleźć w zasadzie we wszystkich religiach, nawet tych pierwotnych. To pochodna wiary we wszechmoc bóstw, bogów lub Boga. 

 • woda1.jpg

  Woda w Biblii

  Nasza grupa projektowa opracowala motyw wody w Biblii. 

 • woda1[1].jpg

  Woda w różnych kulturach i religiach

  Woda to żródło życia, ale również niszczzycielski żywioł. Ten dualizm wody widać w wierzeniach, mitologiach i religiach np. oczyszczająca moc wody (chrzest) i niszcząca (potop).

   

 • zwierz1.jpg

  Zwierzęta w różnych kulturach i religiach

  Stosunek do zwierząt jest miarą człowieczeństwa. Widać to nawet w zasadach religijnych. 

 • buddyzm1.jpg

  Zwierzęta w buddyzmie

  Buddyzm propaguje wiele pozytywnych postaw wobec zwierząt. Więcej na ten temat w naszych slajdach.