Zagadka nr 1:Rozwinięcie myśli

Wiatr na twarzy i ciepłe słońce na dłoni kojarzą się z rześkością i swobodą. Jezus obiecuje życie wieczne i wolność wszystkim, którzy za Nim pójdą, a ci, którzy wybiorą tę ścieżkę, faktycznie będą mogli Go poznać.
 
Można nieco sparafrazować podany cytat: jeśli chcesz poznać to, co transcendentne, zauważ piękno w codzienności. 
Zbliżanie się do Boga nie polega na nabożnym wpatrywaniu się w święte obrazy i gorliwym słuchaniu kazań bez żadnej refleksji. Bóg tak naprawdę wymaga od nas więcej – stawiania sobie pytań i szukania odpowiedzi., patrzenia na świat oraz innych ludzi ze zrozumieniem. 
 
Bóg pragnie, abyśmy zbliżali się do Niego poprzez obcowanie z naturą, która jest przecież Jego dziełem. Jednak przede wszystkim poprzez zdolność do dostrzegania cudów dnia codziennego i rozmowę z Nim. 
 
To przez życie w codzienności z Bogiem można Go tak naprawdę poznać − zrozumieć to, co wykracza poza ludzkie zmysły.
 
 
 
Wiatr jest bez serca i nie do zranienia,
i pozostaje tajemnicą,
która co dzień otwiera nam oczy, wstrząsa domem naszych przyzwyczajeń.
Na cały świat wieje ten wiatr – po nieskończoność.
 
/Artur Lundkvist, fragm. wiersza
tłum. ze szwedzkiego Zygmunt Łanowski/
 
Każdy wschód słońca Ciebie zapowiada 
Nie pozwól nam przespać poranka
 
/M. Szcześniak, New life m/