Zagadka nr 4: Czym zajmuje się ekolog?

Ekolog jest naukowcem, który bada wszelkie zjawiska, jakie zachodzą między żywymi organizmami a środowiskiem. Jego praca polega przede wszystkim na obserwowaniu, badaniu i analizowaniu funkcjonowania przyrody. Zadaniem ekologa jest też monitorowanie zmian w ekosystemie i pomoc w opracowywaniu obowiązujących zasad ochrony środowiska oraz sugerowanie korzystnych dla natury rozwiązań. Praca ekologa sprawia, że ludziom łatwiej zrozumieć świat przyrody, a także występujące w nim relacje. 

Ekolog stara się też uświadamiać innych, jak istotny jest każdy element środowiska, ponieważ usunięcie nawet jednego gatunku fauny lub flory może zakłócić prawidłowe funkcjonowanie całego ciągu przyczynowo-skutkowego, dzięki któremu istnieje nasza planeta. Konsekwencje mogą okazać się poważne dla istnienia Ziemi, w tym również dla człowieka. 

Praca ekologa bywa często źródłem nieporozumień i czasami niedoceniania, mimo że ekologia to jedna z najważniejszych nauk biologicznych. Niektórzy też mylą poważną dziedzinę nauki ze spontanicznymi akcjami ekologów-amatorów. To dzięki ekologom powstają np. korytarze dla zwierząt w przypadku rozbudowy infrastruktury, aby stada mogły się swobodnie przemieszczać bez narażania życia ludzi i swojego. Nie blokują zatem inwestycji, ale proponują rozwiązania korzystne dla środowiska.