Filozofia bizantyńska i jej wpływ na Europę

Cesarstwo Bizantyńskie to bezpośredni spadkobierca społeczeństwa antycznego. W filozofii bizantyńskiej odnajdujemy trzy podstawowe elementy cywilizacji europejskiej, składające się na jedną całość: hellenizm, prawo rzymskie i chrześcijaństwo. W prezentacji przygotowanej przez jednego uczestnika projektu więcej na temat filozofii bizantyńskiej i jej wpływu na rozwój myśli i nauki europejskiej.